Szabályok

Minden játékos a regisztrálással elfogadja a felhasználási feltételeket, az adatvédelmi nyilatkozatot és a BiteFight.hu játékszabályzatát. Ezen szabályok megszegése a játékból való részleges vagy teljes kizárást eredményezheti. A vétség súlyosságától függően az adminisztrátorok javaslatára ez a kizárás az összes szerverre, valamint az összes ezzel kapcsolatban álló Gameforge ajánlatra is kiterjedhet. A játékból való kizárás tehát elrendelhető a nem megfelelő fórumos vagy IRC-s magatartás következményeképpen is. A team kötelezi magát, hogy legjobb tudása és lelkiismerete szerint követi a bejelentés után a szabályok bárminemű megszegését.

Karakter
Minden játékos létrehozhat több azonosítót is szerverenként. Ha egy játékos több mint egy azonosítóval játszik (multi-azonosítók), vagy több játékos ugyanazt az internetkapcsolatot használja ugyanazon a szerveren (IP megosztás), akkor ezt minden egyes ugyanazon a szerveren lévő érintett azonosítónál a beállításoknál be kell jelölnie. Egy azonosító mindig a beállított e-mail cím tulajdonosához van rendelve, és csak egy személy használhatja. A proxy-használat, vagy az azonosítók átadása ezért nem engedélyezett. A gyorsított szervereken a multi felhasználói fiókok létrehozása nem megengedett. Gyorsított szerverenként csak egy IP megosztás (maximum 2 azonosító ugyanazzal az IP címmel) megengedett.

Karaktercsere
A különböző karakterek két játékos közötti cseréje csak 6 havonta a GameOperátor segítségével jöhet létre.

Nyelv
A BiteFight.hu összes felületén a hivatalos nyelv a magyar.

Tartalmak
Azok a játékosok által létrehozott tartalmak és nevek, amelyek morális határokat lépnek át, egy személy méltóságát sértik vagy az érvényes szabályokba ütköznek, valamint az olyan tartalmak, amelyek erre szólítanak fel illetve továbbítanak, cenzúrázhatóak, illetve a szabályszegő játékosok időszakosan vagy véglegesen kizárhatóak.

Spam
Tilos a játékosokat üzenetek küldésével zaklatni, amennyiben az a kívánság nyomatékosan ki lett nyilvánítva, hogy a másik fél ezt abbahagyja.

Szabályokkal való visszaélés
Tilos a játékszabályokból vagy a teamtagok döntéséből való tisztességtelen előnyszerzés bármilyen kísérlete.

Segítségkérés és panaszok
A játékosok kérdés, hiba vagy panasz esetén a http://support.bitefight.hu url-címen fordulhatnak a jegyrendszerhez. A szerver illetékes GameOperátorával kizárólag a jegyrendszeren keresztül szabad kapcsolatot teremteni.

Feltételek
A felhasználási feltételek ezen szabályokkal egészülnek ki és vehetőek figyelembe.

Záró rendelkezés
Amennyiben ennek a szövegnek a részei vagy az egyes megfogalmazásai az érvényes jogállásnak nem, már nem vagy nem teljesen felelnének meg, a dokumentum fennmaradó része tartalmában és hatályában érvényes marad.